<< Tiêu đề >>

Chào mừng các bạn đến với website cá nhân của PGS.TS. Cao Cự Giác

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • Họ và tên: Cao Cự Giác
 • Sinh ngày 29 - 4 - 1974
 • Quê quán: Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An
 • Nơi ở hiện tại: Số nhà 23, Khối 12, Ngõ số 5 đường Nguyễn Huy Oánh, Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Năm tốt nghiệp đại học: Năm 1996 tại Trường Đại học Sư phạm Vinh
 • Năm bảo vệ luận án Tiến sĩ: Năm 2007 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Nhà nước phong Phó Giáo sư: Năm 2011.
 • Đã công tác tại Bộ môn: Phương pháp dạy học Hoá học từ năm 1996 đến nay.
 • Nơi công tác hiện nay: Bộ môn Phương pháp dạy học Hoá học - Khoa Hóa học trường Đại học Vinh
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Phương pháp dạy học hoá học, Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo Sau đại học chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học.
 • Đã đào tạo: Hướng dẫn thành công 70 Luận văn Thạc sĩ và 18 Khóa luận Cử nhân Sư phạm Hoá học. Đã hướng dẫn 1 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và đang hướng dẫn 2 NCS.
 • Số công trình khoa học đã công bố: 50 bài báo khoa học và gần 100 giáo trình, tài liệu tham khảo đã được xuất bản.
 • Các đề tài cấp trường trở lên đã chủ trì: 06
 • Các hướng nghiên cứu chính:

- Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học ứng dụng trong dạy học

- Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học

- Kĩ thuật và công nghệ dạy học hóa học

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học

- Dạy học hóa học bằng tiếng Anh

Nhận hợp đồng đối với cá nhân và cơ quan về các lĩnh vực:

1. Ứng dụng và chuyển giao công nghệ dạy học hóa học

2. Thiết kế phần mềm và website dạy học hóa học

3. Tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học quốc gia và quốc tế

4. Tập huấn dạy học hóa học bằng Tiếng Anh cho các trường phổ thông

5. Tư vấn luyện thi đại học, cao đẳng

6. Thiết kế phòng học bộ môn hóa học

7. Bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên hóa học các trường THPT chuyên

8. Đào tạo kĩ thuật viên thí nghiệm ở trường phổ thông

Với đội ngũ chuyên gia là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và những nhà giáo có kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực trên.

Điện thoại và email:

Cơ quan: 0383.855751 Nhà riêng: 038.8601126
Di động: 0913.504617 Email: caocugiacvinhuni@gmail.com

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí chuyên ngành:

 1. Cao Cự Giác(1998), “Phát triển tư duy hoá học cho học sinh qua việc sử dụng phương trình ion giải bài tập hoá học”, Nghiên cứu giáodục, (12) tr. 22-23.
 2. Cao Cự Giác(1999), “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học ở Nghệ An”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 40 năm thành lập trường ĐHSP Vinh (Ngành hoá học), ĐHSP Vinh, 10/1999, tr.83-91.
 3. Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Từ(2001), “Xây dựng quy trình giải bài tập hoá học định lượng”, Thông báo khoa học, ĐHSP Vinh, Số 26(2001), tr.98-101.
 4. Cao Cự Giác(2003), “Sử dụng internet để khai thác phần mềm phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy hoá học”, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên hoá học, Đại học Vinh, 10/2003, tr.115-117.
 5. Cao Cự Giác(2004), “Phát triển khả năng tư duy và thực hành thí nghiệm qua các bài tập hoá học thực nghiệm”, Tạp chí Giáo dục, (88) tr. 34-35.
 6. Cao Cự Giác(2004), “Sử dụng internet để khai thác phần mềm phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy hoá học”, Tạp chí Giáo dục, (99) tr. 37-38.
 7. Cao Cự Giác(2005), “Rèn luyện một số kĩ năng thực hành hoá học qua việc thiết kế bài tập hoá học thực nghiệm dạng trắc nghiệm khách quan”, Tạp chí Hoá học & ứng dụng, (8) tr. 2-5.
 8. Cao Cự Giác, Nguyễn Xuân Trường(2005), “Thiết kế bài tập hoá học thực nghiệm bằng phần mềm Model ChemLab”, Tạp chí Giáo dục, (107), tr.38-39.
 9. Cao Cự Giác, Nguyễn Xuân Trường(2005), “Các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (128), tr.34-36.
 10. Cao Cự Giác(2005), “Một số dạng bài tập bồi dưỡng năng lực tư duy hoá học”, Tạp chí Hoá học & ứng dụng, (11) tr.2-3.
 11. Cao Cự Giác(2006), “Sử dụng các hình vẽ mô phỏng thí nghiệm để thiết kế bài tập hoá học thực nghiệm”, Tạp chí Giáo dục, (139) tr.37-38.
 12. Cao Cự Giác (2006), “Sử dụng hình vẽ mô phỏng thí nghiệm vào việc thiết kế bài tập hoá học thực nghiệm”, Tạp chí Hoá học & ứng dụng, (1) tr.4-6.
 13. Cao Cự Giác (2006), “Xây dựng các bài tập hoá học có nội dung liên hệ với thực tế cuộc sống”, Tạp chí Hoá học & ứng dụng, (6) tr.1-3.
 14. Cao Cự Giác (2007), "Các dạng bài tập trắc nghiệm hoá học ở trường phổ thông", Tạp chí Dạy và học ngày nay, 9/2007 tr.20-22.
 15. Cao Cự Giác (2007), "Một số điểm yếu của học sinh trong học tập và việc xây dựng câu nhiễu cho bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn hoá học", Tạp chí Giáo dục, (179) 12/2007 tr.39-40.
 16. Cao Cự Giác (2008), "Xây dựng một số dạng bài tập bồi dưỡng năng lực tư duy hoá học cho học sinh trung học phổ thông", Tạp chíGiáo dục, (191) kì 1- 6/2008 tr.48-50.
 17. Cao Cự Giác (2009), “Xây dựng bài tập trắc nghiệm hoá học có nội dung thực nghiệm để kiểm tra kĩ năng thực hành hoá học của học sinh”, Tạp chí Giáo dục, (205) kì 1-1/2009 tr.48-50.
 18. Cao Cự Giác (2009), “Kỹ thuật biên soạn bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn môn hoá học”, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 4(88)/2009 tr.9-11.
 19. Cao Cự Giác, Lê Thị Hương (2009), "Xây dựng một số bài tập hiđrocacbon dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học trung học phổ thông", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 9/2009 tr.22-25.
 20. Cao Cự Giác, Lê Thị Hương (2009), "Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học trung học phổ thông qua việc thiết kế và khai thác bài tập hiđrocacbon", Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm trường Đại học Vinh, Tập 3, Vinh 10/2009. tr. 47 – 52.
 21. Cao Cự Giác, Võ Thị Thanh (2009), "Xây dựng một số bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học về cấu trúc phân tử và đồng phân phức chất của các nguyên tố chuyển tiếp", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 11/2009 tr.33-35.
 22. Cao Cự Giác (2009), "Thiết kế bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bằng Flash 2004", Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 24/2009 tr.4-9.
 23. Cao Cự Giác (2010), "Bài tập trắc nghiệm cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học", Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 5(113)/2010 tr.1-3.
 24. Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Anh (2010), "Một số kĩ năng xây dựng và sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần kim loại (Hoá học 12)", Tạp chí Giáo dục số 237, kì 1 - 5/2010, tr.45-47.
 25. Cao Cự Giác (2010), "Phương pháp tổ chức cho sinh viên tự học và tự nghiên cứu đáp ứng theo yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ", Kỉ yếu Hội thảo khoa học - Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ" - Đại học Vinh, 4/2010, tr.41-42.
 26. Cao Cự Giác, Hoàng Thanh Phong (2010), “Phân tích những sai lầm thường gặp qua việc hướng dẫn học sinh giải bài tập hoá học”, Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 3/2010 tr.6-9.
 27. Cao Cự Giác, Hoàng Thanh Phong (2011), “Khắc sâu kiến thức về phản ứng oxi hóa – khử dựa trên những sai lầm trong việc giải bài tập hoá học”, Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 2/2011 tr.17-19.
 28. Cao Cự Giác (2011), “Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục số 259, kì 1 - 4/2011, tr.52-54.
 29. Cao Cự Giác, Phạm Thị Anh (2011), “Bài tập trắc nghiệm về tổng hợp hữu cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học”, Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 10(142)/2011 tr.9-10.
 30. Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh (2011), “Sử dụng Microsoft Office Access để xây dựng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học hỗ trợ cho việc tự học của học sinh và sinh viên”. Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 3 (7)/2011 tr.1-4.
 31. Cao Cự Giác, Kiều Nguyễn Tường Vy (2011), "Một số bài tập về phản ứng chuyển vị trong hóa hữu cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 7/2011 tr.47-50.
 32. Cao Cự Giác, Hoàng Thanh Phong (2011), “Xây dựng bài tập hóa học thực nghiệm nhằm rèn luyện kĩ năng thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông”. Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 5 (9)/2011 tr.30-32.
 33. Cao Cự Giác, Phan Thị Bích Vương, Ngô Quang Thịnh (2011), “Phân tích những sai lầm thường gặp của học sinh qua việc giải bài tập hóa học hữu cơ ở trường THPT”. Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 5 (9)/2011 tr.13-15.
 34. Cao Cự Giác (2011), “Xây dựng một số công thức tính nhanh để giải bài tập trắc nghiệm ở trường THPT”. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 12/2011 tr.90-92.
 35. Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Oanh (2011), “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học hóa học chương “Nhóm Nitơ” (Hóa học 11-Nâng cao). Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 12/2011 tr.88-89.
 36. Cao Cự Giác, Phan Huy Bão (2012), “Xây dựng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học dựa trên cơ sở một số phản ứng hữu cơ mang tên người”. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 4/2012 tr.30-32.
 37. Cao Cự Giác, Vũ Mai Liên (2012), “Xây dựng bài tập trắc nghiệm hóa học thông qua các tình huống có vấn đề trong dạy học hóa học”. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 5/2012 tr.32-33.
 38. Cao Cự Giác, Trần Thị Thanh (2012), “Một số bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi dùng hằng số cân bằng để đánh giá khả năng phản ứng”. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 6/2012 tr.34-36.
 39. Cao Cự Giác, Lý Huy Hoàng (2012), “Xây dựng thí nghiệm mô phỏng hỗ trợ dạy học thí nghiệm điều chế halogen ở trường THPT”, Tạp chí hoá học và ứng dụng (Số chuyên đề kết quả nghiên cứu khoa học), số 4(14)/2012 tr.32-34.
 40. Cao Cự Giác, Đậu Thị Loan (2013), “Liên hệ kiến thức hóa học với thực tiễn và ứng dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông”. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 4/2013 tr.46-47.
 41. Cao Cự Giác, Phan Thị Ngọc Lan (2013), “Xây dựng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học dựa vào các phản ứng chuyển vị trong hóa hữu cơ”. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 7/2013 tr.50-52.

 42. Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Lê (2013), "Một số biện pháp tạo hứng thú trong dạy học hóa học ở trường phổ thông". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 8/2013 tr.124-126.

 43. Cao Cự Giác, Phạm Thị Lợi (2014), "Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học qua việc vận dụng thuyết liên kết hóa trị giải bài tập về phức chất ở trường phổ thông". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 3/2014 tr.153-154.

 44. Cao Cự Giác, Tạ Thị Thao, La Thanh Ngà, Nguyễn Thùy Linh Đa (2014), "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 3/2014 tr.171-173.

 45. Cao Cự Giác, Lý Huy Hoàng (2014), "Sử dụng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học hóa học ở trường THPT". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 3/2014 tr.155-156.

 46. Cao Cự Giác (2014), "Thực trạng và giải pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Việt Nam". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 4/2014 tr.205-207.

 47. Cao Cự Giác, Lý Huy Hoàng (2014), "Ứng dụng phần mềm Macromedia Flash MX thiết kế thí nghiệm mô phỏng dạy học các bài tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học thuộc chương trình hóa học THPT". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 4/2014 tr.176-178.

 48. Cao Cự Giác, Phạm Ngọc Tuấn (2014), "Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập hóa học lớp 10 THPT trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh". Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 6/2014 tr.207-209.

Sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản:

 1. Cao Cự Giác(1999), Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học, Tập I (248 trang), Nxb Giáo dục.
 2. Cao Cự Giác(2001), Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học, Tập II (290 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 3. Cao Cự Giác(2002), Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học, Tập III (528 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 4. Cao Cự Giác(2005), Tuyển tập bài giảng hoá học vô cơ (Tài liệu dùng cho giáo viên và học sinh chuyên hoá) (511 trang), Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
 5. Cao Cự Giác(2006), Tuyển tập bài giảng hoá học hữu cơ (Tài liệu dùng cho giáo viên và học sinh chuyên hoá) (464 trang), Nxb ĐHQG, Hà Nội.
 6. Cao Cự Giác (Chủ biên), Vũ Minh Hà(2004), Thiết kế bài giảng hoá học 8, Tập I (206 trang), Nxb Hà Nội.
 7. Cao Cự Giác (Chủ biên), Vũ Minh Hà(2005), Thiết kế bài giảng hoá học 8, Tập II (192 trang), Nxb Hà Nội.
 8. Cao Cự Giác (Chủ biên), Vũ Minh Hà(2005), Thiết kế bài giảng hoá học 9, Tập I (236 trang), Nxb Hà Nội.
 9. Cao Cự Giác (Chủ biên), Vũ Minh Hà(2005), Thiết kế bài giảng hoá học 9, Tập II (191 trang), Nxb Hà Nội.
 10. Cao Cự Giác (2006), Thiết kế bài giảng hoá học 10, Tập I (155 trang), Nxb Hà Nội.
 11. Cao Cự Giác (Chủ biên), Tạ Thị Kiều Anh (2006), Thiết kế bài giảng hoá học 10, Tập II (199 trang), Nxb Hà Nội.
 12. Cao Cự Giác (2006), Bài tập lí thuyết và thực nghiệm hoá học, Tập I: Hoá học vô cơ (263 trang), Nxb Giáo dục.
 13. Cao Cự Giác (2006), Bài tập lí thuyết và thực nghiệm hoá học, Tập II: Hoá học hữu cơ (375 trang), Nxb Giáo dục.
 14. Cao Cự Giác (2007), Các dạng đề thi trắc nghiệm hoá học(399 trang), Nxb Giáo dục.
 15. Cao Cự Giác (2007), Phương pháp giải bài tập hoá học 10 (303 trang), Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 16. Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Xuân Dũng, Cao Thị Vân Giang, Hoàng Thanh Phong (2007), Thiết kế bài giảng hoá học 11, Tập I ( 183 trang), Nxb Hà Nội.
 17. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hoàng Thanh Phong, Nguyễn Thị Bích Hiền, Trần Thị Thanh Nga (2007), Thiết kế bài giảng hoá học 11 nâng cao, Tập I (280 trang), Nxb Hà Nội.
 18. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ, Cao Thị Vân Giang (2007), Thiết kế bài giảng hoá học 11, Tập II (298 trang), Nxb Hà Nội.
 19. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ, Cao Thị Vân Giang (2007), Thiết kế bài giảng hoá học 11 nâng cao, Tập II (310 trang), Nxb Hà Nội.
 20. Cao Cự Giác (2008), Phương pháp giải bài tập hoá học 11, Tập I (270 trang), Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 21. Cao Cự Giác (2008), Phương pháp giải bài tập hoá học 11, Tập II (227 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 22. Cao Cự Giác (2008), Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học 12 (223 trang), Nxb Sư phạm.
 23. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ (2008), Bài tập trắc nghiệm chọn lọc hoá học 12, (218 trang). Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 24. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ (2008), Thiết kế bài giảng hoá học 12, Tập I. Nxb Hà Nội.
 25. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ (2008), Thiết kế bài giảng hoá học 12- Nâng cao, Tập I. Nxb Hà Nội.
 26. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ, Nguyễn Ái Nhân (2009), Bài tập trắc nghiệm chọn lọc hoá học 10 (230 trang), Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 27. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ, Hoàng Thanh Phong (2009), Bài tập trắc nghiệm chọn lọc hoá học 11 (244 trang), Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 28. Cao Cự Giác (2009), Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học 10 (168 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 29. Cao Cự Giác (2009), Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học 11 (250 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 30. Cao Cự Giác (2009), Phương pháp giải bài tập hoá học 12, Tập I (200 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 31. Cao Cự Giác (2009), Phương pháp giải bài tập hoá học 12, Tập II (240 trang), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 32. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ (2010), Thiết kế bài giảng hoá học 12, Tập II (298 trang). Nxb Hà Nội.
 33. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hồ Xuân Thuỷ (2010), Thiết kế bài giảng hoá học 12-Nâng cao, Tập II (363 trang). Nxb Hà Nội.
 34. Cao Cự Giác (2009), Các phương pháp chọn lọc giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học (284 trang). Nxb Giáo dục.
 35. Cao Cự Giác (2009), Thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hoá học (151 trang). Nxb Giáo dục.
 36. Cao Cự Giác (2009), Cẩm nang giải toán trắc nghiệm hoá học (215 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 37. Cao Cự Giác (2009), Cẩm nang ôn luyện hoá học phổ thông, Tập 1: Hoá đại cương (320 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 38. Cao Cự Giác (2010), Cẩm nang ôn luyện hoá học phổ thông, Tập 2: Hoá vô cơ (379 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 39. Cao Cự Giác (2010), Cẩm nang ôn luyện hoá học phổ thông, Tập 3: Hoá hữu cơ (416 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 40. Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Ái Nhân, Hoàng Thanh Phong, Hồ Xuân Thuỷ (2010), Bộ đề thi hóa học - Phương pháp trắc nghiệm (367 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 41. Cao Cự Giác (2010), Tài liệu tổng ôn tập luyện thi trắc nghiệm hoá học - Tập 1: Hoá Đại cương và Vô cơ (572 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 42. Cao Cự Giác (2010), Tài liệu tổng ôn tập luyện thi trắc nghiệm hoá học - Tập 2: Hoá học hữu cơ (468 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 43. Cao Cự Giác (2010), Bài giảng trọng tâm hóa học 12 (414 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 44. Cao Cự Giác (2010), Bài giảng trọng tâm hóa học 11 (420 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 45. Cao Cự Giác (2010), Bài giảng trọng tâm hóa học 10 (255 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 46. Cao Cự Giác (2010), Kĩ thuật phân tích và trả lời nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học (252 trang). Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 47. Cao Cự Giác (2011), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học hoá học (255 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 48. Cao Cự Giác (2011), Những viên kim cương trong hoá học (988 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 49. Cao Cự Giác (2011), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học, Tập 1 – Hóa đại cương (368 trang). Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh.
 50. Cao Cự Giác (2011), Luyện thi cấp tốc môn hóa học (376 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 51. Cao Cự Giác (2012), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học, Tập 2 – Hóa vô cơ (338 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 52. Cao Cự Giác (2012), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học, Tập 3 – Hóa hữu cơ (542 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 53. Cao Cự Giác (Chủ biên), Phan Huy Bão, Văn Thị Diễm Trang (2012), Bài giảng và lời giải chi tiết hóa học 8 (200 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 54. Cao Cự Giác (Chủ biên), Hoàng Thanh Phong, Ngô Quang Thịnh (2012), Bài giảng và lời giải chi tiết hóa học 9 (310 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 55. Cao Cự Giác (2012), Một số kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học (Bí quyết và Kinh nghiệm) (430 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 56. Cao Cự Giác (2012), Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học – Trung học cơ sở (258 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 57. Cao Cự Giác (2013), Luyện giải đề thi hóa học trước kì thi (450 trang). Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh.
 58. Cao Cự Giác (2013), Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học (443 trang). Nxb Đại học Vinh.
 59. Cao Cự Giác (2013), Cẩm nang luyện thi đại học - Các phương pháp hiệu quả giải đề thi trắc nghiệm hóa học (470 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 60. Cao Cự Giác (2013), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 (258 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 61. Cao Cự Giác (2013), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 11 (302 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 62. Cao Cự Giác (2013), Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 (384 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 63. Cao Cự Giác (Chủ biên), Lê Văn Năm (2013), Giáo trình Phương pháp dạy học các vấn đề cụ thể trong chương trình hóa học trung học phổ thông (244 trang). Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu Á.
 64. Cao Cự Giác (2013), Tự học giỏi hóa học 10 (298 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 65. Cao Cự Giác (2013), Tự học giỏi hóa học 11 (374 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 66. Cao Cự Giác (2013), Tự học giỏi hóa học 12 (286 trang). Nxb Đại học Sư phạm.
 67. Cao Cự Giác (2014), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8 (220 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 68. Cao Cự Giác (2014), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9 (438 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 69. Cao Cự Giác (2014), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 (294 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 70. Cao Cự Giác (2014), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 11 (454 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 71. Cao Cự Giác (2014), Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 (406 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 72. Cao Cự Giác (2014), Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học, Quyển Thượng: Đại cương và Vô cơ (475 trang). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 73. Cao Cự Giác (2014), Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học, Quyển Hạ: Hóa hữu cơ & Ứng dụng trong thực tiễn (366 trang). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
 74. Cao Cự Giác (2014), Giáo trình Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trung học phổ thông (435 trang). Nxb Đại học Vinh.
 75. Cao Cự Giác (2014), Bí quyết giải nhanh đề thi THPT quốc gia môn hóa học (527 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 76. Cao Cự Giác (2014), Hỏi đáp hóa học phổ thông - Những vấn đề liên quan đến thực tiễn (250 trang). Nxb ĐHQG Hà Nội.
 77. Cao Cự Giác (Chủ biên), Lê Văn Năm (2015), Giáo trình Phương pháp dạy học hóa học những vấn đề cụ thể trong chương trình hóa học THPT (290 trang). Nxb Đại học Vinh.
 78. Cao Cự Giác (Chủ biên), Lê Văn Năm, Lê Danh Bình, Nguyễn Thị Bích Hiền (2015), Giáo trình Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học THPT. Nxb Đại học Vinh.

Các đề tài cấp trường chủ trì:

 

1. Thiết kế bài tập hoá học dựa trên các thí nghiệm mô phỏng. Mã số: T2005-03-02 (Nghiệm thu 12/2005). Xếp loại: Tốt.

 

2. Xây dựng các bài tập hoá học phổ thông có nội dung liên hệ đến thực tiễn. Mã số: T2006-03-02 (Nghiệm thu 12/2006). Xếp loại: Tốt.

 

3. Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm hoá học. Mã số: T2007-03-02 (Nghiệm thu 12/2007). Xếp loại: Tốt.

 

4. Kĩ thuật biên soạn câu nhiễu trong bài tập trắc nghiệm hoá học. Mã số: T2008-03-02 (Nghiệm thu 12/2008). Xếp loại: Tốt.

 

5. Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bồi dưỡng học sinh giỏi phần cơ chế phản ứng trong hoá hữu cơ. Mã số: T2009-03-02 (Nghiệm thu 12/2009). Xếp loại: Tốt.

 

Các đề tài cấp Bộ chủ trì:

 

1. Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học thực nghiệm nhằm rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học cho học sinh trung học phổ thông.Mã số: B2010-27-92. Thời gian thực hiện 2010-2011. Ngày nghiệm thu: 28/4/2012. Xếp loại: Xuất sắc.

 

 

 

 

TRANG VĂN NGHỆ

                     

MÃI PHỒN VINH

(Kĩ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Vinh)


Hơn nữa thế kỷ tuổi trường Vinh

Thăng trầm trí dũng, tỏa anh linh

Không quên ngày tháng mài kinh sử

Tạo dựng Trường – Khoa trọn nghĩa tình.

Say mê Thầy viết bao trang sách

Thắp sáng niềm tin nguyện thái bình

Giàu tình, giàu nghĩa, giàu trí tuệ

Chắp cánh cho Trường mãi phồn vinh.


                                    Trường Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2014

                                  CAO CỰ GIÁC

 

THỜI GIAN TRÔI QUA

                                             Thân tặng các thầy cô giáo

           

Thời gian trôi qua

Thầy cô là người nhóm lửa

Lửa bùng lên

Thắp sáng những niềm tin.

 

Thời gian trôi qua

Thầy cô là người gieo chữ

Chữ mọc mầm

Lộc biếc những tương lai.

 

Thời gian trôi qua

Thầy cô là người cầm phấn

Phấn viết lên

Khao khát những ước mơ.

 

Thời gian trôi qua

Thầy cô là người lái đò

Đò qua sông

Lưu luyến những bến chờ.

 

Thời gian trôi qua

Thầy cô là người duyên nợ

Nợ với trò

Trả mãi chẳng hề vơi.

                            

                                                 Tp Vinh, Hè 2009

                                CAO CỰ GIÁC

NHỮNG NGÀY Ở PHÔN-XA-VĂN

           

Chúng tôi(*) đến nước Lào

Xiêng- Khoảng những ngày mưa

Phôn-Xa-Văn như miền quê Xứ Nghệ

Cánh đồng Chum gợi nhớ tháng năm xưa!

 

Lần đầu tiên đến nước Lào

Như người đi xa trở về quê hương yêu dấu

Các bạn Lào đón chúng tôi nồng hậu

Với câu chào Sa-bai-đi và điệu múa Lăm-vông!

 

Đất nước Lào xinh đẹp làm sao!

Những dãy núi nối dài làng bản

Những cô gái người Mông duyên dáng

Mộc mạc, chân thành mà thân thiết biết bao!

 

Chúng tôi đến Lào có Toán, Hoá và Thơ

Với axit, bazơ, hình học và đại số

Với tất cả một tấm lòng rộng mở

Thắm đượm tình hai nước anh em!

 

Tạm biệt nước Lào! Tạm biệt những người quen!

Chúng tôi về Vinh mang theo nhiều nỗi nhớ

Dẫu biết rằng bài giảng còn dang dở

Xin hẹn lần sau, trở lại với nước Lào!

                                                                        Phôn-Xa-Văn, tháng 7 năm 2006

                                                            Cao Cự Giác

____________

(*) Đoàn cán bộ khoa Hoá và khoa Toán trường Đại học Vinh sang Xiêng-Khoảng bồi dưỡng giáo viên Toán, Hoá - Hè 2006.

THỬA RUỘNG BA BỜ

                                                                                    Xuân Mậu Tý, 2008

Thời kháng chiến có hai vợ chồng anh bộ đội nọ đều rất hay thơ nên mỗi khi gửi thư cho nhau, họ đều viết bằng những vần thơ. Lâu ngày không thấy chồng về thăm nên chị vợ gửi thư cho chồng. Lá thư chỉ vẻn vẹn có 4 câu theo thể thơ tứ tuyệt:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Từ dạo anh đi vẫn bỏ không

            Cỏ mọc tùm lum không ai cuốc

            Em để họ cày có được không?

Nhận được thư, anh chồng gửi về đe vợ:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Của ông để đó mặc kệ ông

            Nếu để họ cày gieo khác giống

            Ông về hỏng ruộng, chết với ông.

Tưởng đe như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Tấc đất tấc vàng chớ bỏ không

            Thời buổi bây giờ nhiều giống mới

            Cu cò về đậu có sướng không?

Anh chồng suy nghĩ: Mình xa nhà nên cũng đành tuỳ vợ. Anh viết:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Ở nhà cố giữ nếu chẳng xong

            Thôi thì hãy tạm cho thầu khoán

            Hẹn họ ông về trả lại ông!

Tưởng như vậy là ổn, không ngờ chị vợ lại gửi tiếp:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Cho thầu nhưng họ muốn làm không

            Anh hãy mau về lo canh tác

            Nếu chậm, e rằng ruộng mất tong!

Lần này anh chồng "cú" nên gửi thư doạ vợ:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Ở nhà nếu để ruộng mất tong

            Ông về ông tậu thêm ruộng mới

            Lúc đó coi chừng, chớ trách ông!

Thế rồi sau đó anh chồng nhận được thư "bảo đảm" của vợ:

            Thửa ruộng Ba bờ cạnh dốc Mông

            Vắng anh, lắm kẻ đến dòm trông

            Anh cứ yên tâm, em sẽ giữ

            Đùa tí cho vui để thử lòng!

TIN TỨC

Từ ngày 20 đến 29/7/2014, Việt Nam sẽ tổ chức kỳ thi Hóa học dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của thế giới (Olympic Hóa học quốc tế)

Olympic Hóa học quốc tế

Phòng thí nghiệm dành cho kỳ thi năm 2012. Kỳ thi này được tổ chức tại Mỹ. Năm 2013, kỳ thi diễn ra ở Nga

Ban chỉ đạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm trưởng ban.

Sẽ có khoảng 80 đoàn đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi đoàn có tối đa 8 thành viên, trong đó có 4 học sinh.

Thí sinh sẽ thi 2 ngày, trong đó thi lý thuyết ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thi thực hành tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Để chuẩn bị cho Olympic, Việt Nam đã thành lập ban chuyên môn chuẩn bị đề thi từ năm 2010 gồm các nhà hóa học của Việt Nam.

Đến nay, ban chuyên môn đã chuẩn bị được ngân hàng đề thi gồm 30 đề thực hành và 100 đề lý thuyết. Về số lượng đã đáp ứng yêu cầu và chất lượng đề thi đã được phản biện từ một số chuyên gia trong và ngoài nước.

Kỳ thi này được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). Đây là lần thi thứ 46. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) là đơn vị tổ chức.

 Logo chính thức Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 46 năm 2014 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội - Việt Nam

Thầy giáo 4 triệu USD

Học sinh Hàn Quốc luôn nắm giữ một trong những thứ hạng cao nhất thế giới và đội ngũ giáo viên của họ có thể kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Nước Mỹ có thể học được gì từ cường quốc giáo dục này?

Kim Ki-hoon kiếm được khoảng 4 triệu đô la mỗi năm ở Hàn Quốc – nơi mà anh được biết đến như một thầy giáo “sao nhạc rock” – một cách ghép từ của người Hàn, hiếm gặp ở các quốc gia khác.

Thầy Kim đã có kinh nghiệm đứng trên bục giảng hơn 20 năm ở những trường tư nhân, hoạt động sau giờ học chính khóa.

Những ngôi trường này được người Hàn Quốc gọi là “hagwon”. Không giống như hầu hết các giáo viên khác trên thế giới, thầy Kim được trả lương theo nhu cầu của học sinh và hiện giờ anh là người đang được nhiều học sinh theo học.

Hàn Quốc, giáo dục, giáo viên, triệu phú, năng lực, dạy kèm, trường công

Thầy Kim Ki-Hoon – một trong những giáo viên kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm

Thầy Kim – một giáo viên tiếng Anh - làm việc khoảng 60 giờ mỗi tuần, mặc dù chỉ dành khoảng 3 giờ để giảng bài. Giờ học của thầy được ghi lại bằng video, và Internet đã biến những đĩa video ấy trở thành hàng hóa, được bán trực tuyến với mức giá 4 đô la một giờ. Anh dành gần như cả tuần để trả lời trực tuyến những thắc mắc của học sinh, phát triển kế hoạch bài giảng và viết sách giáo khoa, sách bài tập đi kèm.

“Tôi làm việc càng chăm chỉ thì tôi kiếm được càng nhiều tiền” – thầy Kim chia sẻ. “Tôi thích điều đó”.

Tôi đã tới Hàn Quốc để tận mắt chứng kiến thị trường tự do cho những người thầy tài năng này – một điểm dừng trong tour du lịch vòng quanh thế giới của tôi để khám phá điều mà nước Mỹ có thể học tập từ các siêu cường quốc khác trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục.

Một phần là nhờ những dịch vụ dạy kèm như thế này, Hàn Quốc đã cải thiện được đáng kể hệ thống giáo dục của mình trong vài chục năm qua và hiện đang vượt mặt nước Mỹ. Cách đây 60 năm, hầu hết người Hàn Quốc mù chữ. Còn bây giờ, trẻ 15 tuổi của Hàn Quốc xếp thứ 2 thế giới trong môn Đọc – sau Thượng Hải. Quốc gia này hiện có tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông cao chót vót – 93%, trong khi Mỹ chỉ có 77%.

Dịch vụ dạy kèm đang ngày càng phát triển trên toàn cầu, từ Ireland tới Hồng Kông, thậm chí là vùng ngoại ô California và New Jersey. Đôi khi bị gọi là “hệ thống giáo dục trong bóng tối”, các dịch vụ dạy kèm phản ánh hệ thống giáo dục chính thống. Nó cung cấp những giờ học ngoài giờ chính khóa ở tất cả các môn học. Tất nhiên là phải mất phí. Tuy nhiên, hiện chưa có quốc gia nào có một hệ thống “hagwon” xuất sắc và áp đảo như ở Hàn Quốc – nơi mà các giáo viên dạy kèm còn đông đảo hơn cả đội ngũ giáo viên dạy trong trường.

Quan sát kỹ hơn, hệ thống giáo dục bóng tối này vừa có sự thú vị riêng, lại vừa đáng lo ngại.

Nó thúc đẩy những nỗ lực và sự sáng tạo giữa học sinh và cả giáo viên. Nó giúp Hàn Quốc trở thành một siêu cường quốc về giáo dục.

Nhưng nó cũng khiến giáo dục trở thành một cuộc đấu giá. Những gia đình giàu có nhất sẽ được hưởng những dịch vụ tốt nhất, đó là chưa kể đến những ảnh hưởng tới tâm lý học sinh.

Theo hệ thống này thì học sinh cần phải tới trường 2 lần mỗi ngày. Một lần là học chính khóa vào ban ngày, còn một lần khác là vào buổi tối ở các trường dạy kèm. Đó là một guồng quay không ngừng.

Phần lớn thu nhập của thầy Kim tới từ 150.000 học sinh theo dõi trực tuyến bài giảng của anh. (Hầu hết đều là những học sinh phổ thông muốn tăng điểm số trong bài thi tựa như bài thi SAT). Thầy Kim là một giáo viên có thương hiệu. Anh phải thuê 30 người để hỗ trợ công việc giảng dạy của mình và điều hành một công ty chuyên xuất bản những cuốn sách do chính anh viết.

Nếu gọi công việc này là dạy kèm thì chưa tương xứng với quy mô và độ phức tạp của nó.

Megastudy – ngôi trường dạy kèm trực tuyến mà anh Kim đang làm việc được niêm yết tại sàn chứng khoán Hàn Quốc. Gần ¾ trẻ Hàn Quốc theo học ngôi trường này. Năm 2012, bố mẹ chúng đã chi hơn 17 tỷ đô la vào những dịch vụ này. Trong khi đó, năm 2012, người Mỹ chi hơn 15 tỷ đô la vào video game – theo thống kê của công ty nghiên cứu NPD Group. Thị trường giáo dục Hàn Quốc sinh lợi nhuận nhiều tới mức thu hút được cả sự đầu tư của các công ty lớn như Goldman Sachs, Carlyle Group và A.I.G.

Thật thú vị khi được gặp thầy Kim – một giáo viên kiếm tiền ngang với những vận động viên chuyên nghiệp ở Mỹ. Một người Mỹ có tham vọng và khả năng có thể trở thành một ông chủ ngân hàng hoặc một luật sư, nhưng ở Hàn Quốc anh ta sẽ là một giáo viên và sẽ trở nên giàu có.

Ý tưởng này thật hấp dẫn: Dạy tốt thật là khó, vậy tại sao không làm cho việc đó trở nên hấp dẫn? Ngay cả khi các trường học Mỹ sẽ không bao giờ giúp cho các giáo viên trở thành triệu phú thì vẫn nên học hỏi một số điều từ nền giáo dục đang phát triển nhanh chóng này, những bài học về cách tạo động lực cho giáo viên, cách thu hút phụ huynh, học sinh, và cách thích nghi với một thế giới đang thay đổi hằng ngày.

Để tìm được những giáo viên “hot” như thầy Kim, các giám đốc hagwon phải lùng sục trên Internet, đọc nhận xét từ phía phụ huynh và xem bài giảng của các giáo viên. Những hagwon đối thủ của nhau thường tìm cách lôi kéo các giáo viên giỏi của đối thủ. “Những giáo viên thực sự giỏi rất khó giữ chân. Bạn phải bảo vệ cái tôi của họ” – bà Lee Chae-yun, chủ sở hữu một chuỗi 5 hagwon ở Seoul có tên là Myungin Academy chia sẻ.

 

Bài viết của tác giả Amanda Ripley,  đăng tải trên trang Wall Street Journal.

“Luộc” sách hay ăn cắp trí tuệ?

Thứ 2 ngày 23/4/2007

Vừa qua, Báo Người Lao Động nhận được hai tác phẩm sách hỗ trợ ôn thi ĐH, CĐ môn Hóa học mang tên Các dạng đề thi trắc nghiệm hóa học – NXB Giáo Dục quý I/ 2007 của Cao Cự Giác và 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào ĐH, CĐ - NXB Đại học Sư phạm, quý II/2007, của Ngô Hồng Anh và Trần Xuân Trung.                   

Giữa hai tác phẩm này có nhiều điểm quá giống nhau, nhất là một số đề thi giống nhau đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Căn cứ vào thời gian nộp lưu chiểu, có thể khẳng định hai tác giả Ngô Hồng Anh và Trần Xuân Trung đã “cầm nhầm” một số công sức của tác giả Cao Cự Giác.

Theo đó, 20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào ĐH, CĐ đã copy các đề số 5 trang 44, đề số 6 trang 50, đề số 4 trang 37, đề số 2 trang 24, đề số 3 trang 30... của Các dạng đề thi trắc nghiệm hóa học. Một quyển sách chỉ có 20 đề thi mà copy của người khác đến một phần tư là quá sức nghiêm trọng. Hơn nữa, với chức năng và chuyên môn của NXB Đại học Sư phạm, lẽ nào bộ phận biên tập không có đủ thông tin cũng như trình độ nhận thức để dễ dàng bỏ qua cho các cá nhân thực hiện hành động copy này? Điều đặc biệt là, cả hai quyển sách trên đều được thực hiện với sự liên kết xuất bản, in ấn, phát hành của Trung tâm Sách khuyến học. Các dạng đề thi trắc nghiệm Hóa học của Cao Cự Giác được Trung tâm Sách khuyến học phía Bắc in và phát hành, quyển sách còn lại do Trung tâm Sách khuyến học phía Nam thực hiện. Vậy sự gian dối xuất phát từ các nhà làm sách hay từ các tác giả biên soạn?

 

TRẦN HOÀNG NHÂN